Lyssna

Förändringar på Hembygdsområdet

Nuvarande arrendatorn av hembygdsområdet, Suorssa Sense AB, har sagt upp avtalet med Sorsele kommun på grund av den situation och de osäkra framtidsutsikterna som spridningen av covid-19 har fört med sig.

Sorsele kommun söker i dagsläget inte någon ny entreprenör för att arrendera området, utan avvaktar lägesutvecklingen. Sorsele kommun tar över skötseln av området. Kontaktperson för fastigheterna är Michael Wesslander. Sorsele kommun tackar Suorssa Sense AB för tiden företaget skött hembygdsområdet och önskar all lycka till i framtiden.

– Den här pandemin har påverkat företagen inom besöksnäringen i synnerhet. Företagen kämpar för att hitta lösningar för att ställa om sin verksamhet. Att Suorssa Sense AB avslutar sitt arbete med hembygdsområdet är förstås en förlust för lokalsamhället som tappar en mötesplats, men en nödvändig förändring för att stå starkare när pandemin är över, säger näringslivsutvecklare Erika Hjukström.

Senast uppdaterad den 6 november 2020