Lyssna

Förbättrad trafikmiljö med ny rastplats

Den förbättrade SJ-planen är ett samarbetsprojekt mellan Sorsele kommun och Trafikverket, och ska förbättra trafikmiljön och säkerheten för gående och trafikanter.

Arbetet med rastplatsen påbörjades vecka 19, och kommer att pågå hela sommaren med ett sommaruppehåll vecka 28-31 av hänsyn till sommartrafiken och högsäsongen för besöksnäringen. Rastplatsen besiktigas under vecka 39, och detta innebär en genomgång av el, skyltar, gräsmattor och annat som kan behöva åtgärdas efter slutbesiktningen. Behöver någonting justeras görs detta veckorna efter besiktningen. Man räknar med att rastplatsen kan tas i bruk i början av oktober. Observera att området inte kommer att fungera som rastplats under tiden för arbetet.

En gemensam entreprenör, Skanska, är upphandlad av Trafikverket och kommunen, men man har i hög grad valt lokala underentreprenörer.

Rastplatsens utformning

Det gemensamma projektet mellan kommunen och Trafikverket innebär förstås att rastplatsen blir ett sammanhängande område. Men en del av rastplatsen är kommunens område, och en del är Trafikverkets – den huvudsakliga skillnaden ligger i ansvaret för skötsel och underhåll, som ligger på respektive huvudman. På Trafikverkets område kommer det att göras två rastplatser, en för personbilar, husvagnar och andra liknande fordon, och en rastplats för långtradare. Det kommer att finnas två anpassade toaletter, en på vardera rastplats.


Kommunen rustar upp området kring järnvägsstationen. Där kommer ett nytt grönområde att ställas i ordning, med utemöbler och en pergola med tak. Lekplatsen kommer tillbaka och utökas något, men kommer fortsättningsvis att vara en mindre lekplats. I anslutning till rastplatsområdet kommer två stycken busshållplatser att ställas i ordning. Generellt kommer det att sättas in ny och modern typ av belysning i området. Rastplatsen kommer att ha öppet året runt.

Här syns kommunens del, samt delar av Trafikverkets, som kommer att utrustas med utemöbler, pergola och lekplats. Det gröna och mönstrade området är gräsytor. Längst upp i bild syns trafiksänkande åtgärder på E45.


Trafiksänkande åtgärder på E45

E45 kommer att rustas med nya refuger och hastigheten sätts ner till 40 km i timmen. Det kommer också att finnas markerade gångstråk. Gångstråken innebär dock inte samma rättigheter för gående som ett övergångsställen. Dessa åtgärder är tänkta att öka trafiksäkerheten i området.

Trafikverkets del av området, med parkering för bilar och lastbilar.


Inlandsbanemuseet, turistbyrå och café

Har öppet precis som vanligt från och med 4 juni. Rastplatsprojektet har försökt ta hänsyn för att minska olägenheterna i området, men under vissa tider kan det finnas begränsad framkomlighet. Under sommaruppehållet ska det gå att ta sig fram som vanligt.


Inlandsbanan

Inlandsbanan rustar bangård och spår under sommaren 2018. Detta projekt är Inlandsbanan huvudman för, och har inte med Trafikverkets och kommunens arbeten att göra. Trafiken på Inlandsbanan påverkas dock inte utan går precis som vanligt. 

 

Senast uppdaterad den 3 oktober 2018

Kontakt kommunikatör

Kommunikatör / Diedietiejjie
Maria Broberg
Telefon: 0952-140 38