Lyssna

Fördjupade översiktsplaner för serviceorterna

Under sommaren påbörjar Sorsele kommun arbetet med fördjupade översiktsplaner för sina fyra serviceorter; Ammarnäs, Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs.

Syftet med arbetet är att förbättra beslutsunderlaget för fysisk och strategisk planering. Det kan exempelvis beröra prioritering av olika markanvändningsintressen och riksintressen, men också utvecklingsfrågor inom näringspolitik, föreningar, sociala frågor och natur- och kulturvärden. Målsättningen är att få fram ett underlag till en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling.

Träffa oss på Holmen Gungar

Kommunen kommer att finnas på plats under Holmen Gungar den 14/7 och berätta mer. Ytterligare information om arbetet och dess aktiviteter kommer framöver.

Senast uppdaterad den 3 oktober 2018