Lyssna

Föreläsning för nuvarande och blivande familjehem - och intresserade

Familjehemmens dag planeras att genomföras varje år på samma datum för att uppmärksamma familjehemmens viktiga roll för barn som behöver stöd.

Du behöver inte föranmäla dig, följ länken för att komma till sändningen

27 april 2021, kl 18:00 - 19:30. 

Syfte med webbsändningen är att sprida information om familjehemmens uppdrag och öka intresset så att fler öppnar sitt hem för detta viktiga uppdrag.

Kvällen varvas med film och samtal och leds av Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa.

Under kvällen kommer vi bland annat att få höra:

  • familjehemsföräldern Viveca Axelsson som berättar om sina erfarenheter av att vara familjehem
  • familjehemssekreterare från Sollentuna kommun berätta om arbetet med att rekrytera familjehem
  • föreningen Maskrosbarns Hanna Lennartsson, kurator och lokalt ansvarig helgläger, om deras erfarenheter av vad barn och unga önskar sig av ett familjehem
  • föreningen Knas Hemmas Emiliya Larsson, projektledare, om deras nya utbildning för placerade barn och unga, ”Rätt-ish Hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB”
  • författaren Eva Edberg om sina böcker om Klara där hon tar avstamp från personliga erfarenheter, bland annat av att växa upp i familjehem
  • presentation av hemsidan FamiljehemSverige och det självtest man kan göra för att få en inblick i vad som förväntas av dig som familjehemsförälder
  • Lisbeth Pipping om sina böcker och egna erfarenheter
  • presentation av Socialstyrelsens brukarundersökning om familjehemsplacerade barns upplevelser
Senast uppdaterad den 27 april 2021