Lyssna
Förskolebarn och personal lyssnar på en genomgång om att skörda skohö

Förskolans hållbarhetsvecka vecka 38

Under vecka 38 har alla förskolor i kommunen jobbat med temat återbruk. Vi har även fokuserat på barnens egenskaper nyfikenhet, kreativitet och tillit till sin egen förmåga. Detta som en del i att lyfta ung företagsamhet, men även helt i linje med förskolans läroplan och hållbarhetsveckans mål.

Här är några exempel på vad som jobbats med på de olika förskolorna.

På Gargnäs förskola Solstrålen har barnen varit på miljöstationen, tagit ett joggingpass på motionsspåret och gjort om/återanvänt gamla tidskrifthållare.

Tre barn går med en vagn längs vägen

I Ammarnäs på förskolan Rävlyan, har barnen fått vara med skära samt bereda skohö enligt gammal tradition tillsammans med Marja Skum. 

Ett barn flätar sköhö

På förskolan I Ur & Skur Trollskogen i Blattnicksele har de äldre barnen skapat av skogens material, lekt älgar och älgjakt med egengjorda jaktradioapparater. De yngre barnen på Trollbäcken har gått en promenad i skogen och letat skräp, samt bakat eget bröd. 

Konstverk med växtdelarBarn och personal i skogen

På Blåhakens förskola har barnen skapat bland annat bilar av uttjänta förpackningar.

Färgglada bilar gjorda av toalettrullar

Utdrag ur förskolans läroplan Lpfö 18:

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.”

”Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.”

”Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.”

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
Senast uppdaterad den 22 september 2020