E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Folktandvården i Sorsele i tillfälliga lokaler

De lokaler som idag hyser Folktandvården i Sorsele har brister som måste åtgärdas. Under tiden flyttas verksamheten till tillfälliga lokaler i Hälsocentralen i Sorsele från och med den 16 januari. Folktandvården vill vara tydliga med att deras målsättning är att bedriva verksamhet i friska lokaler, och att det inte finns ambitioner att avveckla Folktandvården i Sorsele, hälsar Tf verksamhetschef Folktandvården nord.

Lokalerna som Folktandvården använder har brister och Folktandvårdens personal dras med byggnadsrelaterad ohälsa. Därför genomför i dagsläget Folktandvården, tillsammans med Sorsele kommun, en förprojektering för åtgärder i fastigheten.

Folktandvårdens personal och verksamhet kommer under tiden att flyttas till tillfälliga lokaler i Hälsocentralen i Sorsele från och med 2019-01-16. Det kommer att finnas en mobil utrustning i de tillfälliga lokalerna. Folktandvården delar väntrum med Hälsocentralen, men reception kommer att saknas. För att komma i kontakt med Folktandvården Sorsele ringer man 090-785 93 89.

I Folktandvårdens tillfälliga lokaler finns endast ett behandlingsrum. Tandläkarutrustningen har en begränsad kapacitet vilket innebär att all typ av tandvård kan inte utföras i den tillfälliga lokalen i Sorsele. Detta innebär att en del patienter kommer under den här tiden erbjudas tid på Folktandvården i Malå eller andra kliniker i närliggande kommuner för att få sin tandvård utförd.

Kliniken i Sorsele kommer att vara bemannad med tandläkare en dag per vecka och tandhygienist tre dagar per vecka. Vi kommer att i första hand ta emot barn och ungdomar, patienter som omfattas av landstingets tandvårdsstöd samt akuta patienter.

Vi vill förtydliga att vi har inga ambitioner att stänga eller avveckla folktandvården i Sorsele, målsättningen är att komma tillbaka och bedriva verksamhet i friska lokaler.

 

Maria Wänstedt Byström, Tf verksamhetschef Folktandvården nord

Ella-Marit Pilto, avdelningschef Folktandvården Malå/Sorsele/Norsjö

Senast uppdaterad den 25 november 2019