Till innehåll

Frågesport om Samhällsbyggnadsverksamheten

Under Holmen Gungar hade vi en frågesport om Samhällsbyggnadsverksamheten.

Flest rätt hade Linda Gustafsson och ett pris kommer i din brevlåda. Grattis!

Testa dina kunskaper du med!

Vad vet du om Samhällsbyggnadsverksamheten?


1. Vad betyder GIS?

1. Global informationsspridning
X. Geografiska informationssystem
2. Geografisk information Sorsele

2. Det finns många olika koordinatsystem i världen för att hålla koll på läget. Sverige har ett rikstäckande koordinatsystem som heter SWEREF99 TM. Detta är indelat i lokala varianter. Vilket koordinatsystem som används är viktigt att hålla koll på i allt från den handhållna GPS’en på fjället till beställning av detaljplaner mm.
Vilket koordinatsystem tillhör Sorsele kommun?

1. SWEREF99 2015
X. SWEREF99 1845
2. SWEREF99 1715

3. Sverige har även ett rikstäckande höjdsystem som heter RH2000. Detta system har även Sorsele. Tidigare hade vi RH00 och det finns även ett höjdsystem som heter RH70.
Vilken är den främsta anledningen till att vi byter höjdsystem i Sverige med jämna mellanrum?

1. Lantmäteriet behöver något att göra
X. Ny teknik rättar gamla beräkningar
2. Landhöjningen

4. Hur många fastigheter har vi inom Sorsele Kommun?

1. 6 673 st.
X. 3 981 st.
2. 8 152 st.

5. Hur stor procentuell andel av våra deltidsbrandmän var kvinnor under 2021?

1. ca 15%
X. ca 20%
2. ca 10%

6. Hur lång får handläggningstiden för en bygglovsansökan maximalt vara?

1. 4 veckor
X. 6 veckor
2. 10 veckor

7. Hur många bygglovsansökningar för nybyggnation av fritidshus och permanentbostadshus kom in under 2021?

1. 26 st. fritidshus och 1 st. permanentbostadshus
X. 47 st. fritidshus och 4 st. permanentbostadshus
2. 34 st. fritidshus och 2 st. permanentbostadshus

8. Krävs det strandskyddsdispens för en badbrygga?

1. Ja
X. Kanske
2. Nej

9. Från vilket årtal är Sorseles äldsta detaljplan med beteckning SE1?

1. 1954
X. 1939
2. 1942

10. Behöver jag tillstånd för att starta en livsmedelsverksamhet?

1. Ja, alltid.
X. Nej, jag behöver anmäla min verksamhet
2. Nej, vem som helst får bedriva livsmedelsverksamhet

11. Vad är en U-verksamhet?

1. Utvecklingsverksamhet
X. En miljöfarlig verksamhet som varken är anmälnings eller tillståndspliktig
2. Verksamhet som är baserad i utlandet

12.Hur många livsmedelsverksamheter finns i Sorsele kommun?

1. 35 st.
X. 70 st.
2. 58 st.

 

FACIT

Senast uppdaterad den 26 augusti 2022