Lyssna

Gatlysen längs E45 och Strandvägen tänds

Under vecka 37-38 kommer Trafikverkets ljuspunkter längs E45 och Strandvägen att tändas och arbetet har påbörjats i Blattnicksele. – Vi är glada att Trafikverket kommit igång, det är huvudsaken, säger Simon Sundström, Teknisk chef på Sorsele kommun.

Bakgrunden till den uppkomna situationen är förordningen om mätning av överförd el, som inneburit en skyldighet för kommunen att mäta gatljusens faktiska brinntid. För att klara denna övergång har samrådsmöten mellan bland andra Vattenfall, Trafikverket, Sorsele kommun, entreprenörer och konsulter genomförts sedan 2016.

Under tidigare år har Sorsele kommun haft ett avtal om Trafikverket om skötsel och tillsyn av Trafikverkets 149 ljuspunkter i kommunen. Dessa har därmed också räknats in i de schablontimmar som Sorsele kommun har köpt av Vattenfall och som sedan fakturerats Trafikverket. För att klara lagkravet har nya abonnemang behövts, i förekommande fall har också ljuspunkter förts in i befintliga abonnemang. Kommunens handlingsplan för gatljus – bland annat byte av armaturer till LED-lampor som lyser med neddimring nattetid och mätning av brinntid samt ett frånskiljande av kommunens ljuspunkter och Trafikverkets – antogs i början av 2017.

– Vi är glada att Trafikverket kommit igång, det är huvudsaken. Dock tycker vi att det är mycket olyckligt att dom kommit igång så sent in på hösten, säger Simon Sundström under ett möte med Vallners El & Mekaniska, som nu jobbar med Trafikverkets ljuspunkter.

– Vi byter ut armaturerna mot LED, och kommer att tända ljuspunkterna successivt under vecka 36 och 37, säger Vallners El & Mekaniska som har fått uppdraget från Trafikverket.

Senast uppdaterad den 3 oktober 2018