Till innehåll

Granskning av detaljplan centrala delarna av Blattnicksele

Granskningstiden är mellan den 9 februari 2022 och den 7 mars 2022.

Planhandlingarna finns att ta del av i kommunhusets entré, Burevägen 4, Sorsele, Sorsele kommuns hemsida samt på ICA Nära i Blattnicksele.

Senast uppdaterad den 9 februari 2022