Till innehåll

Hämtning av avfall med nya bilen

Den nya sopbilen är på gång att börja hämta ditt avfall. Det är fortfarande osäkert vilken tidpunkt den kommer att börja köra samt hur hämtningstider och rutter ser ut. Utgå tills vidare ifrån de hämtningstider som gällt under förra året, tills vi meddelar annat.

Det är dock viktigt att du redan nu vänjer dig vid avfallstunnans placering. Kärlet ska alltid placeras till höger där bilen ska köra – det kan alltså vara på motsatt sida där du tidigare har haft hämtning. Vänligen notera platsen som kärlet delades ut på.

Vår chaufför vill också påminna om följande:

  • Ställ sopkärlen med 1 meters mellanrum. Om de står för tätt är risken att sopbilen krokar i båda tunnorna.
  • Ställ sopkärlen på en rak linje. De ska inte stå snett eller flera som bildar en böjd linje.
  • Tänk på att inte ställa soptunnorna för nära brevlådor, träd eller bilar.
  • Locket på sopkärlet måste gå att stänga, det får alltså inte sticka upp. Armen som hakar i sopkärlet får svårt att hålla för och det finns risk att avfall hamnar i fel fack.
  • Se till att sopa locket på sopkärlet rent från snö.
  • Kom ihåg att plocka in den gröna behållaren ur det nya sopkärlet. Den gröna behållaren ska du ha inomhus för att ha påsarna i.
  • Kom ihåg att ställa ner matavfallspåsen från fryshyllan på dagen för tömning.

Tack för att du gör arbetet enklare!

Det nya systemet är en stor förändring och omställning för vår verksamhet, och vi ber er därför om hjälp att underlätta och att ha överseende under de kommande månaderna som kommer vara en inkörningsperiod för oss.

Har sopbilen inte tömt ditt sopkärl?

Kontrollera att du vänt det åt rätt håll. Vi har tyvärr inte möjlighet att tömma felvända sopkärl. Se också till att sopkärlet står på rätt sida av vägen. 

Jag har fortfarande inte fått mitt nya avfallskärl?

Vi jobbar fortfarande med att köra ut de nya avfallskärlen. Ditt sopkärl är märkt med din adress. Notera var och hur det nya kärlet är placerat, det är så det ska placeras vid tömningar. 

Jag hittade mitt avfallskärl i diket!

Om du är osäker på hur kärlet ska placeras kan du höra av dig till kundtjänst, så kan kundtjänst hjälpa dig med var kärlet ska vara placerat.

Har du fler frågor?

Se till att läsa igenom vår FAQ om du kan hitta svaret på din fråga där. Om det fortfarande inte finns svar på dina frågor kan du vända dig till kundtjänst.

Registrera dig för att ta emot information

De fastigheter som redan har fått nya kärl, har även fått ett meddelande per sms.

Har du inte fått meddelandet? Då behöver dina uppgifter uppdateras. Du kan göra detta via denna länk. Systemet tar automatiskt bort dubbletter, vilket innebär att om du har flera telefoner registrerade så är det endast ett nummer som sms:et går ut till. Det innebär också att det kan vara ett nummer som en vuxen inte har tillgång till.

Senast uppdaterad den 23 januari 2023