Lyssna

Hjälp oss att besvara årets trygghetsenkät

Polisen och kommunen samverkar på olika sätt för att öka tryggheten för kommunens medborgare. Därför genomför vi nu en medborgarenkät som syftar till medborgarens upplevelse av trygghet i Sorsele kommun.

Trygghetsenkäten har fått ökad betydelse till följd av restriktioner utifrån läget med Covid-19 som gjort att inga publika sammankomster får anordnas på det sätt som vi önskar.

Alla svar är anonyma och kommer presenteras i samband med presentationen av medborgarlöftena under första halvan av 2021.

Enkäten är tillgänglig att besvara fram till: Söndag 25 oktober klockan 24:00 och
riktar sig till dig från 13 år och uppåt. Enkäten går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon och är helt frivillig att besvara. Resultatet blir en del av kommunen och polisens gemensamma lägesbild för prioriteringar av insatser som har medborgarperspektiv.

Vänliga hälsningar
Petra Boman Kommunpolis Sorsele
Josephine Gabrielsson, Folkhälsosamordnare Sorsele kommun

Vid frågor gällande enkäten kontakta:
Josephine Gabrielsson, Folkhälsosamordnare Sorsele kommun
telefon: 0952-140 95 eller via e-post: Josephine.Gabrielsson@sorsele.se

Samtycke

Denna enkät är en anonym datainsamling där ingen respondent går att identifiera i efterhand. Resultaten kommer delas in i efter, kön, ålderskategori samt boende efter område och boendetyp. All data lagras i gruppkluster och det går inte följa en respondents svarsväg genom enkäten. Datamaterialet kommer användas för att fortsätta utveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Enkäten är frivillig att besvara och inga frågor är obligatoriska. 

Om du inte vill delta kan du stänga webbläsarfönstret så registreras inget deltagande.

Länk till enkäten: https://a.entergate.se/lycksele/trygg2020-sorsele

Vill du veta mer om tidigare medborgarlöften kan du läsa om det här: https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften/sorsele/ 

Senast uppdaterad den 6 november 2020