Lyssna

Högstadiet stänger för fjärrundervisning

Ytterligare ett fall av covid-19 har upptäckts i utbildningsverksamheten. Med anledning av detta har smittskyddsläkare rekommenderat att klass 7-9 på Vindelälvsskolan stannar hemma med fjärrundervisning.

Högstadiet håller därför stängt för eleverna. Detta fall har ingen koppling till tidigare smittfall inom utbildningsverksamheten. Förskoleklass, låg- och mellanstadiet går till skolan som vanligt.

Skolan kommer att informera elever och vårdnadshavare fortlöpande via SchoolSoft om hur undervisningen ska bedrivas.

Senast uppdaterad den 12 februari 2021