Lyssna

Informationsmöte och samråd med vårdnadshavare kring gymnasium

Gymnasiefrågan har i Region Västerbotten och R10 varit under utredning i flera år eftersom elevantalet kraftigt minskat över tid och priserna per elevplats då ökat för utbildningarna. Stora halvtomma skollokaler finns kvar i de anordnande gymnasiekommunerna liksom samma personalorganisation trots att klasserna krympt. De fasta kostnaderna har då fördelats på hemkommunerna, t ex Sorsele, tills smärtgränsen för länge sedan passerats.

Nu har skolcheferna och gymnasierektorerna kommit fram till några alternativa samverkanslösningar för att bibehålla en hög kvalitet till rimliga priser. Inget är dock beslutat ännu. Samråd har skett med elever i kommunerna samt med enstaka vårdnadshavare. Nu är det dags för er i egenskap av vårdnadshavare att vara med och tycka till om ni så önskar! Du är välkommen att delta oavsett vilken ålder ditt barn har.

På grund av coronapandemin bjuder vi nu in till några digitala möten där vi kan resonera om era önskemål. Det är bara att klicka på nedanstående länk så deltar du i mötet via Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/3831108405

Välj på nedanstående mötestider:

Tisdag 6 oktober kl 17-18
Onsdag 7 oktober kl 17-18 eller 18-19
Lördag 10 oktober kl 10-11
Måndag 12 oktober kl 08-09

Kan eller vill du inte delta på ovanstående tider är du välkommen att maila mig om du har frågor eller synpunkter kring gymnasiefrågan för våra Sorseleungdomar. En sammanfattning av de vårdnadshavarsynpunkter som framkommit kommer att publiceras på Schoolsoft under oktober.

Varmt välkommen!

Ulrika Eriksson
Skolchef
Sorsele kommun

Senast uppdaterad den 6 november 2020