Lyssna

Information angående problem med gatubelysningen i Sorsele kommun

Sorsele kommun har bytt ut den kommunala gatubelysningen i kommunen till lågenergi ledbelysning.
Det har visat sig att den gatubelysning som levererats till kommunen varit behäftad med fel vid tillverkningen.

Detta har medfört att ett antal armaturer ej fungerat. Diskussioner har pågått med leverantören och har utmynnat i att nya armaturer ska levereras till kommunen. Leveransen av de korrekta armaturerna kommer att ske inom närmaste 2 veckorna, varvid utbytet påbörjas.

Kommunen kommer att få dessa armaturer utbytta kostnadsfritt.

Obs! Detta berör dock inte Trafikverkets belysningar som finns bl.a. längs väg E45; "Rankbäckenrakan", genom Blattnicksele samhälle samt genom Sorsele samhälle.

Senast uppdaterad den 6 november 2020

Aktuellt