Lyssna

Information från it-enheten/Sorsele stadsnät ang kommunens bredbandsutbyggnad.

Bygga här, där och inget mitt emellan – hur står det egentligen till med bredbandsutbyggnaden i kommunen?

Kommunen har beviljats medel från Jordbruksverket samt Tillväxtverket via AC-Net för att bygga ut bredband i kommunen. Projekttiden är förlängd till och med 2021-12-31. Detta är satt som ett riktmärke, men projektet kan förstås förlängas i de fall problem uppstår. Processen kompliceras av att vi måste bygga både områdesnät och ortsammanbindande nät ­– som kopplar ihop byar – innan allting kan fungera.

Sorsele kommun samförlägger, det vill säga bygger tillsammans, med Vattenfall. Det innebär att priset för bredbandsutbyggnaden blir mindre. Nackdelen är dock att kommunen är beroende av följa där Vattenfall bygger samt att det upplevs som att vi inte färdigställer nätet någonstans.

Aktuella tidsperioder för svetsning är juni-november, beroende på väderförhållanden.

Arbetsordning

Arbetsordningen för att få en färdig inkoppling är:

  • Grävning och nedläggning av optoslang samt sökband.
  • Fiberblåsning mellan byar samt i byar.
  • Svetsning i brunnar, det vill säga kopplingspunkter för fiber.
  • Svetsning i hus.

Aktuellt läge

Projekten där Sorsele kommun bygger är dessa sträckor:

  • Buresjön – Bockträsk. Det saknas fiberblåsning mellan Bockträsk och Kåtaliden. När blåsningen är gjord kommer vi att svetsa färdigt. Enstaka hussvetsningar och brunnar kvar i övrigt. Förväntas vara färdigt under hösten/vintern.
  • Blattnicksele – Skoträsk. Vi beräknar att det kommer att ta tid att färdigställa denna sträcka. Anledningen till detta är att mark- och stolparbete för Vattenfalls, och därmed även vår, räkning är ogjord.
  • Södra sidan Vindelälven mot Grannäs. Vi förväntar oss inte att detta område är färdigställt i höst, men har kommit långt i arbetet för att kunna färdigställa sträckan.
  • Väg 363, Sågen – Laisan samt Grannäs till Övre Sandsele. Nybörjat projekt.
  • Väg E 45, Sandsele mot kommungränsen. Nybörjat projekt.
  • Samt ytterligare, mindre områden.

I dagsläget har vi fortfarande långt kvar tills vi är klara med våra projekt. Är inte entreprenören klar med grävning eller blåsning av fiber måste vi vänta – vi kan tyvärr inte bestämma hastigheten. Vi gör dock så gott vi kan för att få delsträckorna klara, och i synnerhet de sträckor där det är mindre arbete kvar innan arbetet kan färdigställas. Vi förstår att det kan upplevas som om vi gör få och okontrollerade insatser på slumpmässiga platser. Ur vårt perspektiv har vi dock kontroll på projektet och hur byggande framskrider.

Alla ni som anmält intresse för bredband i våra projekt är registrerade i en databas.

Vid frågor, kontakta Mari-Anne Englund via telefon 0952-141 55 eller e-post itenheten@sorsele.se.

Senast uppdaterad den 6 november 2020