Information från utbildningsverksamheten inför höstterminen

Information till vårdnadshavare och personal inom utbildningsverksamheten.

Rektorerna informerar

Patric Näsström är tillförordnad rektor och ansvarar för förskoleklass till och med gymnasiet, Henrik Sjöström biträdande rektor. Marie Långberg fortsätter som förskolechef, Anita Brännlund biträdande förskolechef och chef för elevhälsan. Kommunchef Charlotta Tarras-Wahlberg har, tills en skolchef kan utses, uppdraget som skolchef som även omfattar rektorskapet för vuxenutbildningen och Lärcentrum. 

På grund av rådande omständigheter kommer vissa planerade förändringar inte genomföras. Detta innebär att:

  • Förskoleklass kommer även fortsättningsvis att vara tre dagar i veckan, tisdag-torsdag kl 08.30-13.30, i Blattnicksele kl 08.00-13.00.
  • Klass 1-2 i Ammarnäs och Blattnicksele kommer att ha 4-dagarsvecka som tidigare, tisdag-fredag.
  • Klass 1 i Sorsele kommer att ha 4-dagarsvecka. Upplägget är inte helt klart i dagsläget.

Nya busstider fredagar

Fortsättningsvis kommer fredagar att vara lika långa som övriga skoldagar. Det gör att skolbussarna kommer att avgå från skolan i Sorsele klockan 15.30 även på fredagar.

Senast uppdaterad den 9 juli 2018