Till innehåll

Information med anledning av situationen i Ukraina

Sorsele kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina. Samtidigt pågår våra verksamheter som vanligt. Vi samarbetar med myndigheter och andra kommuner i länet för att tillsammans kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten. Regeringen bedömer att hotet mot Sverige har ökat, men att ett anfall mot Sverige just nu är osannolikt.

Det är många som känner ökad oro på grund av läget i omvärlden. Prata med personer i din närhet och visa omtanke om varandra. 

krisinformation.se finns mer information och råd som kan vara till hjälp att hantera din egen oro. Det finns även frågor och svar till dig som pratar med barn om situationen i omvärlden.

Om du har frågor kring kommunens krisberedskap kan du e-posta kommun@sorsele.se

Vad gör kommunen?

Kommunen bedriver ett kontinuerligt krisberedskapsarbete riktad såväl mot fredstida kriser som krig och har en krisorganisation redo att leda kommunen med kort varsel. Sorsele kommun har samarbete med andra krisberedskapsaktörer i länet och följer utvecklingen noga.

Beredskap för flyktingmottagande

Beredskap för flyktingmottagande

Kommunen har hög beredskap på samma sätt som under pandemin. Vi följer läget och utvecklingen noga och samverkar med länets krisberedskapsaktörer. Kommunen förbereder också och inventerar lokaler för att kunna ta emot flyktingar.

De lokaler som Sorsele kommun har inventerat och rapporterat in på uppdrag från Länsstyrelsen är så kallade evakueringsboenden eller tillfälliga boenden. Länets kommuner har bara haft i uppdrag att rapportera in kommunalt ägda evakueringsboenden, till exempel Solhem. Sorsele kommun har nu fått besked om att det inte är aktuellt att stötta Migrationsverket med tillfälliga boendeplatser.

Om du vill engagera dig

Vi ser redan nu att våra kommunbor, föreningar och företag mer än gärna ställer upp för medmänniskor i kris. Vi har tyvärr inte möjlighet att förmedla boenden eller ta emot kläder, möbler eller annan utrustning i dagsläget. Du som är näringsidkare med fastigheter eller lägenheter kan erbjuda bostäder på Migrationsverkets hemsida: Bostäder för människor som flyr - Migrationsverket

Trygg start i Sverige är ett initiativ av bland andra Rädda barnen, Stadsmissionen, Beredskapslyftet och Air bnb. Där kan privatpersoner anmäla intresse av att erbjuda temporärt boende för flyktingar till Ukraina. Mer information: https://www.tryggstartisverige.se

Boende i privat bostad eller egen lägenhet

Flyktingar kan välja att ordna boende på egen hand. Om man väljer att ordna boende på egen hand får man betala hyran själv. Läs mer på Migrationsverkets hemsida: Situationen i Ukraina - Migrationsverket

Sorsele kommun tillhandahåller inte förmedling av boende. 

Flygövningar pågår som vanligt

Norrbottens flygflottilj F21 vill informera om att deras verksamhet och övningar pågår som vanligt, i form av exempelvis lågflygningar och överljudsflygning då planen flyger fortare än ljudet. Det förekommer också ensamflygningar och större formationer samt övningar tillsammans med andra nationers flyg inom övningsområdet, som i huvudsak sträcker sig över i Norr- och Västerbotten. Övningar genomförs framför allt över inlandet eller till havs. F21 uppmanar innevånarna att inte oroa sig, utan i stället känna sig trygg över F21:s närvaro i länet.

Sprid inte bilder, video eller text om försvaret

Försvarsmaktens fordon, fartyg, flygplan och soldater syns mer frekvent i Sverige. Sprid inte bilder, video eller textad information om var de befinner sig.

Vad kan du som kommuninnevånare göra?

Sverige utsätts för påverkan som utmanar vår demokrati och som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar och skapa misstänksamhet. Att hålla sig välinformerad och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft.

Alla som bor i Sverige kan bidra till svensk säkerhet och beredskap genom att vara källkritisk, undersöka fakta samt inte sprida rykten och desinformation vidare.

Ta i första hand del av den information som finns på ansvariga myndigheters webbplatser.

Ett sätt att hantera den oro som nu uppstår kan vara att investera i hemberedskap, dock uppmanar MSB privatpersoner att inte hamstra utan förbereda sig solidariskt. För att du ska ha en god beredskap krävs att du kan säkerställa tillgång till mat, kommunikation, vatten, värme och sömn under minst 7 dagar. Om du är osäker på vilka förebyggande åtgärder som kan vara bra att vidta kan du använda dig av MSBs broschyr Om krisen eller kriget kommer.

Läs mer på MSB:s hemsida

Skyddsrum

Vi får många frågor om skyddsrum i Sorsele kommun. Ett skyddsrum är ett rum som är konstruerat för att stå emot vissa stridsmedel och är i första hand tänkt som en möjlighet i geografiska områden som är svåra att utrymma, till exempel tättbefolkade orter. I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har ansvaret för skyddsrum och beslutar om byggandet samt underhållet av skyddsrum. Det finns i dagsläget inga skyddsrum i Sorsele kommun. 

Läs mer om skyddsrum på MSB:s hemsida 

Frågor och svar angående skyddsrum

Varför finns det så många skyddsrum i Storuman jämfört med Sorsele?

Storuman var i tidigare lagstiftning utpekad så kallad "skyddsrumsort", en ort som bedöms vara ett strategiskt viktigt militärt mål. Majoriteten av alla skyddsrum som finns kvar i Sverige ligger i tidigare skyddsrumsorter.

Vad hände med de gamla skyddsrummen?

Skyddsrum måste besiktigas med jämna mellanrum för att behålla sin skyddsrumsstatus. MSB har ansvaret för detta. Det har inte genomförts någon skyddsrumsbesiktning i Sorsele kommun på åtminstone femtio år.

Vad ska man göra när det inte finns några skyddsrum?

MSB hänvisar till att man kan söka annat skydd om detta skulle vara nödvändigt, till exempel gå ner i en källare. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att ett anfall mot Sverige bedöms osannolikt.

VMA

Viktigt meddelande till allmänheten är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö. Utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik” har minskat i antal under fredstid och befolkningen i Sorsele kommun nås inte av utomhuslarm, så kallat "Hesa Fredrik". Därför uppmanas alla medborgare att hålla sig informerade om viktiga meddelanden till allmänheten via Sveriges Radio P4 och SVT.

Läs mer om VMA på MSB:s hemsida

Senast uppdaterad den 31 mars 2022