Till innehåll

Om du har tillgång till tvätthall eller garage där det finns oljeavskiljare eller annan filtreringsutrustning som renar vattnet, så är det bästa alternativet för din biltvätt.

I andra hand kan du hålla till på gräs eller grus, där vattnet sugs upp och filtreras genom jordlagren innan det når grundvattnet. Tvätta bilen så långt som möjligt från dricksvattenbrunnar, odlingar, sjöar, vattendrag, och dagvattenbrunnar.

Undvik att tvätta bilen på asfalterade ytor, särskilt vägarna i tätorterna där orenat tvättvatten går ut via dagvattensystemet, och kan orsaka skador i sjöar och vattendrag.

Välj miljöanpassade tvättmedel för din biltvätt, och det är särskilt viktigt om du tvättar bilen utomhus.

Senast uppdaterad den 24 juni 2021