Lyssna

Sorsele kommun har fått in en ansökan om att få göra en planändring på campingområdet i Blattnicksele. Eftersom området är av allmänt intresse kommer eventuell planprocess att ske med ett utökat förfarande.

Sorsele kommun har fått in en ansökan om att få göra en planändring på campingområdet i Blattnicksele. Ansökande är Christina Espegren, som beskriver sina planer på detta sätt:

En levande landsbygd, det är vad vi alla önskar att få ha. Nu kommer möjligheten då jag önskar gå in och ändra detaljplanen för ”campingen” till hustomter. Det blir inga vanliga tomter.

Nej, de blir 25 stycken sjötomter som ej har strandskydd. I ett av Europas vackraste naturområde. Detta kommer att innebära ett stort lyft för hela Sorsele kommun och vi som bor här. Blattnicksele kommer att bli känt. Då det här projektet kommer att lanseras som ”Gräddhyllan”.

Med rätt marknadsföring så kommer vi att få hit riktigt kapitalstarka köpare till dessa tomter. Vilket kommer att gynna samtliga här på orten av ”synergi” effekten.

Företagare kommer alla att känna av detta, men också du som bor här med tanke på jobb, bostadspriser som stiger på samma sätt som på andra populära orter. Och att orten växer och vi får en levande landsbygd, ja det kan du nu vara med och påverka.

Restauranghuset med poolområdet, liksom bastu och tennisbanan kommer att finnas kvar. Likaså badplatsen.

Så med andra ord. Vi kan både få äta kakan, men ändock ha den kvar.

Åsikter önskas

Eftersom området är av allmänt intresse kommer eventuell planprocess att ske med ett utökat förfarande. Kommunstyrelsen, som beslutar om planbesked, vill ha ett bra beslutsunderlag, därav detta tidiga samråd. Under både samrådet och granskningen har allmänheten rätt att komma med synpunkter. I detta skede är det ett beslutsunderlag till frågan om planbesked som efterfrågas, oavsett andra faktorer som kan påverka ett eventuellt planbesked.

Fastighetsägaren hörs

Vem som helst har rätt att söka planbesked för ett område/fastighet, men ett positivt planbesked kräver den lagfarne ägarens medgivande.

Vad händer sedan?

I det fall ett planbesked ges så tas ett förslag på ändrad detaljplan fram. Detaljplaneförslaget ställs i så fall ut för samråd och alla synpunkter beaktas innan detaljplanen ställs ut för granskning, även där får alla komma med synpunkter som beaktas innan eventuellt antagande. Detta innebär med andra ord att allmänheten ges möjlighet att komma med synpunkter vid två olika tillfällen, om kommunstyrelsen beviljar ett planbesked.

Även om ett planbesked ges så är det inget löfte om att detaljplanen antas av politiken. Ett positivt planbesked ger den sökande en möjlighet att visa möjligheterna som kan ske med hjälp av planändringen.

Planprocessen

För att politikerna ska ha ett bra beslutsunderlag inför beslut om planbesked vill vi att ni svarar på frågorna i denna enkät. Sista svarsdag 28 februari 2021.

https://bit.ly/3ch2HtI

Har du inte möjlighet att svara på frågorna digitalt, maila therese.brannlund@sorsele.se eller ring 0952-140 58 så skickar vi dem per post.

Planförslag

 

Vid frågor gällande planprocessen kontakta Therese Brännlund, Sorsele Kommun, 0952-140 58.

Vid frågor gällande planförslaget kontakta Christina Espegren, 072-536 12 83

 

Senast uppdaterad den 3 februari 2021