Till innehåll

Information om utökad sophämtning

I och med att kommunfullmäktige beslutat om nya renhållningsföreskrifter kommer en större andel av kommunen att ingå i det område där kommunal sophämtning utförs. Syftet med utökningen är att ge en större andel av kommunmedborgarna möjlighet att få sitt hushållsavfall hämtat fastighetsnära. Ändringen av renhållningsföreskrifter innebär att sopkärl blir obligatoriskt för alla fast boende i kommunen.

Nytt för alla

Att omfatta hela kommunen i sophämtningen är nytt och oprövat för tjänstepersoner, utförare och kunder. Det här kan innebära att det längst vägen upptäcks sådant som har missats eller som inte fungerar optimalt. Vi ber om ursäkt  och hoppas att ni kan ha överseende med detta. Vi lär oss allt eftersom.

Utkörning av kärl

Utkörning av kärl till er som nya kunder har påbörjats. Som standard körs det minsta kärlet ut, har ni behov av ett större kärl kontaktar ni kundtjänst via växeln 0952-140 00 eller kundtjanst@sorsele.se.

Hämtning av hushållsavfall

Inhämtningen av hushållsavfallet börjar efter 1 juni enligt schemat nedan. För detaljerade kartor av hämtningsvägarna, se här. 

Område

Veckor

Dag

Övre Saxnäs/Stensund

 Jämna

Onsdag - Torsdag

Skirknäs/Jiltjaur

 Jämna

Onsdag - Torsdag

Abborrberg/Flakaträsk

 Jämna

Onsdag - Torsdag

Aha/Krutträsk

 Udda

Torsdag - Fredag

Buresjön/Kåtaliden

 Jämna

Onsdag - Torsdag

Fjällnäs

 Jämna

Onsdag - Torsdag

Nedre Saxnäs

 Udda

Torsdag - Fredag

Klippen

 Jämna

Onsdag - Torsdag

Sandsjön/Lomsele

 Udda

Torsdag - Fredag

Blattniksele/Gargnäs/Tväråträsk

 Udda

Torsdag - Fredag

Sorsele Tätort

 Udda

Torsdag - Fredag

Ammarnäsvägen

 Jämna

Onsdag - Torsdag

Ammarnäs

 Jämna

Onsdag - Torsdag

Skansnäs/Forsnäs/Norrsele

 Jämna

Onsdag - Torsdag

Storbränna/Bockträsk/Högbränna

 Udda

Onsdag - Torsdag

Juktdammen/Huftaträsk

 Udda

Torsdag - Fredag

Färjstället/Stridsmark

Jämna

Torsdag-Fredag

 

Vad kostar det?

Renhållningstaxan är uppdelad i avgifterna grundavgift och hämtningsavgift. Avgifternas storlek beror på boendeform samt storlek på sopkärlet.

Grundavgiften är obligatorisk. Den ska finansiera ÅVC-anläggningar, miljöstationer, godkänd deponi för inert avfall, myndighetsavgifter, kontroller, miljöfarligt avfall inkl. destruktion, informationer, del i brännbart avfall från ÅVC mm.

Hämtningsavgiften är avgift för hämtning av kärlavfall vid körbar väg och inom antaget hämtningsområde samt mellanlagring vid ÅVC, lastning och transport till förbränningsanläggning (Umeå Energi AB) samt förbränningsavgifter och skatter.

Nedan anges avgifternas storlek enligt gällande taxa inklusive moms.

Grundavgifter:

Grundavgift permanentboende 1 030 kr/år

Grundavgift fritidshus 640 kr/år

Grundavgift lägenhet 530 kr/lägenhet och år

Hämtningsavgifter:

Kärl 120 l, permanentboende 1 435 kr/år

Kärl 190 l, permanentboende 2 500 kr/år

Kärl 370 l, permanentboende 3 900 kr/år

Kärl 660 l, permanentboende 6 650 kr/år

Flerfamiljshus har samma kärlavgifter som ovan redovisade

Kärl 120 l, fritidshus 890 kr/år (hämtning halva året)

Kärl 190 l, fritidshus 1 310 kr/år (hämtning halva året)

Kärl 370 l, fritidshus 1 910 kr/år (hämtning halva året)

Taxan i sin helhet finns att läsa på Taxor och avgifter.

Om jag inte vill ha sophämtning?

I och med de nya avfallsföreskrifterna blir sopkärl och sophämtning obligatoriskt för alla permanentboende i kommunen. Det går emellertid att ansöka om dispens. Dispens ansöks hos Samhällsbyggnadsnämnden och kommer att kunna sökas från och med den 1 juni via kommunens e-tjänstportal. Det är dock viktigt att vara medveten om att möjligheten att lämna brännbart hushållsavfall på Svartliden kommer att försvinna.  Med brännbart hushållsavfall menas exempelvis blöjor, benrester, matavfall, mensskydd, fönsterkuvert, disktrasor och diskborstar, vinkorkar och engångstallrikar och -bestick. 

Nya e-tjänster

Den 1 juni lanseras nya e-tjänster. Detta gäller anmälan om kompostering samt ansökan om eget omhändertagande av latrin, utsträckt hämtningsintervall slamtömning, uppehåll i hämtning av hushållsavfall, eget omhändertagande av hushållsavfall, om befrielse från hämtning och dispens från renhållningsavgift. 

Senast uppdaterad den 15 mars 2021