Lyssna

Information till dig som vistas i närheten av en vindkraftspark

Skellefteå Kraft vill uppmärksamma om att det kan förekomma iskast och snöras från rotorblad eller torn när man vistas i närheten av vindkraftverk.

Vindkraftparker är generellt en säker omgivning att vistas i. Skellefteå Kraft vill göra innevånarna uppmärksamma på att det kan förekomma iskast och snöras från rotorblad eller torn inom en radie av 300 meter från respektive vindkraftverk. Störst risk är det vid kyla tillsammans med fuktig luft eller nederbörd. Var också uppmärksam på att turbinerna kan stoppas och återstartas utan förvarning. Skellefteå Kraft genomför åtgärder för att minska riskerna och har:

  • Ett avisningssystem på rotorbladen som begränsar att isen byggs upp och det minskar risken för iskast.
  • Placerat ut varningsskyltar i området med texten Risk för snöras och iskast.
  • Ett automatiskt system som stänger av vindkraftverken vid obalans, vibrationer eller annan driftstörning.
  • Kontinuerlig kontroll och service av vindkraftverken.


Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Skellefteå Krafts kundservice, 0910-77 25 00 eller besöka skekraft.se.

Senast uppdaterad den 20 november 2020