Lyssna

Jordbruksverket beviljar Ammarnäs Sameförening pengar till timringsprojekt i sommar

Jordbruksverket fattade sent på torsdagen det slutgiltiga beslutet att Ammarnäs Sameförening får drygt 400 000 kr för att genomföra ett projekt i samisk byggnadskultur. Ärendet har också förberetts, handlagts och prioriterats från Leader Lappland 2020.

Två kurser skall hållas, en i Sorsele med start den 15 juli och en i Ammarnäs som startar den 5 augusti. Det handlar om att timra upp två skogssamekåtor. Om man hinner kan det även bli en mindre timrad förrådsbod.

Den ena kåtan skall placeras på Hembygdsområdet i Sorsele. Den andra vid Samegården i närheten av Lapplassen i Ammarnäs som är en välbesökt turistmagnet.

- Det har länge varit ett önskemål att få bygga samiska byggnader  vid Hembygdsgården i Sorsele då många kyrkbodar och kåtor funnits på holmenområdet historisk sett, säger Åsa Skum, samisk samordnare i Sorsele kommun och en av idégivarna till projektet. Vi börjar att bygga en skogssamisk kåta då det varit skogsamiskt område här i begynnelsen. Vi har dock för avsikt att bygga torvkåtor i umesamisk stil i nästa projekt. Det blir roligt att få se samiska byggnader i samhället igen. Beskedet från Jordbruksverket är mycket glädjande.

- För den samiska byggnadstraditionen är det viktigt att föra den vidare genom att lära ut kunskapen i att timra kåtor, säger Alf-Anders Emanuelsson ordförande i Ammarnäs Sameförening och han poängterar samtidigt att alla är välkomna att anmäla sig till de båda timringskurserna.

Timringslärare blir Jörgen Stenberg, skogssame från Malå och erkänd expert på att timra just skogssamekåtor.

Svea Skog bidrar med timret som nu ligger och väntar på de ivriga timringseleverna.

Anmälningar till timringskursen tas emot av projektledare Erika Mikaelsson, tel: 070-890 00 91, e-post: Erika@nordiclightmedia.com

Vi uppmanar särskilt kvinnor att söka till kursen!

För mer information:

Samisk samordnare Åsa Skum: Tel 070-3460193, e-post: asa.skum@sorsele.se
Ordföranden Alf-Anders Emanuelsson: Tel 070-6753576
Kassör Malin Larsson Stenvall: Tel:070-2876255

 

 

Senast uppdaterad den 1 juli 2019