Till innehåll

Rekommendationen att koka vattnet i Blattnicksele hävs

Idag 13/11 hävs rekommendationen att koka det kommunala vattnet i Blattnicksele. Laboratoriet har under morgonen bekräftat att vattenprov nummer två är utan anmärkning och vattnet är därmed fritt fram att dricka.

The recommendation to boil the communal water in Blattnicksele is no longer valid. The two water samples taken during week 45 are void of bacteria, making the communal water safe to drink again.

Detta har hänt:

  • Vid en rutinmässig provtagning av det kommunala vattnet i Blattnicksele påvisades något höjda värden av e.coli-bakterier i dricksvattnet fredagen den 13 oktober. Nivåerna var på en sådan nivå att det inte ska föreligga fara för liv och hälsa. Sedan dess har provtagningarna visat på förhöjda nivåer av så kallade koliforma bakterier. Det är i huvudsak den samtidiga förekomsten av e.coli och koliforma bakterier som är problematisk. 
  • De prov som togs i slutet av vecka 42 visade att det finns fortsatta problem med vattnet i Blattnicksele och att åtgärderna skulle bli mer omfattande än vad vi hoppats på och därför kommer att ta tid. Handlingsplan är framtagen i samverkan med VAKA, nationell vattenkatastrofgrupp. 
  • I slutet av vecka 44 slutfördes rengöringen av vattenverket i Blattnicksele. Under vecka 45 har de vattenprover som krävs för att lyfta kokningsrekommendationen tagits. 
Senast uppdaterad den 13 november 2023