Lyssna

Kommunfullmäktige i sammanfattning

På kommunfullmäktige måndagen den 29 april godkändes kommunens årsredovisning för 2018. Fullmäktige beslutade även om ny vision och övergripande mål för kommunen.

Sorsele kommuns årsredovisning 2018

Årsredovisningen för 2018 presenterades och godkändes. Den innehåller information om kommunens verksamheter, resultat och ekonomi, hur skattepengarna har använts med mera. Här kan du läsa årsredovisningen.

Sorsele kommuns vision och övergripande mål

Fullmäktige beslutade att anta en ny vision för Sorsele kommun. Sorsele – den livskraftiga kommunen som utvecklas! Tillsammans skapar vi tillväxt, hållbarhet och trygghet i en rik och unik natur för alla.

Det övergripande verksamhetsmålet för kommunfullmäktige är enligt beslutet att kommunens verksamheter ska bedrivas med trygghet, kvalitet och fokus på hållbara, attraktiva lösningar som möjliggör tillväxt. I målen för kommunfullmäktige finns också ett antal utvecklingsmål – att kommunen är växande och livskraftig samt har ett varierat och livskraftigt näringsliv grundat på samarbete.

Investeringsanslag och tilläggsanslag

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja ekonomiska anslag för att åtgärda utrymningsvägarna på Blattnicksele skola, verksamhetsanpassa Folkets Hus för att rymma Kulturskolan samt att utreda och kalkylera för om- och tillbyggnad av Arena Sorsele.

Hela kommunfullmäktiges protokoll kan du läsa här.

Senast uppdaterad den 25 november 2019