Kommunstyrelsen 10 april 2018

Kommunstyrelsens protokoll från sammanträde den 10 april 2018 är nu justerat. Ett antal intressanta ärenden behandlades.

- Kommunens bokslut för år 2017.

- Exploatering av sex fritidstomter i Ammarnäs.

- Svar på remiss om en gemensam beställningscentral.

Hela protokollet finns att läsa under kommun och politik.

Senast uppdaterad den 13 april 2018