Till innehåll
En krislåda med texten Du är en del av Västerbottens beredskap

Krisberedskapsveckan 2022

Vi vet inte exakt hur och när en kris kommer att uppstå eller vilka konsekvenser det får. Därför går det inte att vara helt förberedd på den. Men det går däremot att förbereda sig. Både individ och samhälle bör vara förberedda på oväntade, större händelser.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som syftar till att öka motståndskraften inför samhällskriser och ytterst krig. Temat för krisberedskapsveckan i år är mat. Inom temat lyfter vi fram livsmedelsförsörjningens betydelse för vår samhällsberedskap, hoten mot den liksom möjligheten att säkra den som individ och samhälle. 

Aktiviteter under krisberedskapsveckan

Sorsele kommun lyfter huvudbudskapet Du är en del av Sveriges beredskap på olika sätt. Detta görs under årets krisberedskapsvecka främst i våra digitala kanaler. Våra skolor genomför också de aktiviteter inom krisberedskapsveckan.

Du är en del av Sveriges beredskap

Det försämrade säkerhetspolitiska läget och de konsekvenser som det innebär för människors vardag, innebär att det blir allt viktigare att vi hjälps åt. Ett viktigt första steg är att se över den egna hemberedskapen. Under krisberedskapsveckan publicerar vi ett antal filmer som handlar om mat och hur du kan förbereda dig inför ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället.

 Det finns många olika sätt att stärka den egna beredskapen inför kriser. Att ha en krislåda med mat och andra förnödenheter hemma är ett sätt. Att lära känna sina grannar ett annat väldigt bra att sätt stärka egenberedskapen. Likaså behöver vi alla blir bättre på källkritik. 

Hur gör jag?

Preppa för en vecka!

Gör en plan för hur du i hemmet ska ordna med vatten, mat, radio och värme under en vecka och bygg din egen krislåda. Du kan behöva anpassa krislådan efter ditt hushålls egna situation och förutsättningar. Finns det något annat du eller dina närstående behöver en vanlig vecka?

När du är förberedd kan samhället fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva. Du som vanligtvis behöver stöd i vardagen har rätt att få den hjälpen även i en kris, men det kan se annorlunda ut, eller dröja.

Läs mer på MSB:s webbplats

Var en del av vår självförsörjning

En stor del av maten vi äter är importerad. Om något allvarligt skulle inträffa som påverkar vår förmåga att importera mat till Sverige, kommer mataffärerna snabbt att bli tomma på mat.

Genom att odla själv eller handla närproducerat är du en del av Västerbottens och Sorseles beredskap.

Senast uppdaterad den 2 november 2022