Lyssna

Kulturskola till Sorsele

Under 2019 kommer en kulturskola, med tanken att erbjuda barn och ungdomar ett brett utbud av kulturaktiviteter och lärande, att etableras i Sorsele kommun.

Sorsele kommun har länge varit en av de kommuner som saknat kulturskola. Nu har medel avsatts för att etablera en kulturskola under 2019. Ytterligare medel kommer att sökas från Kulturrådet.

– En väl fungerande kulturskola är en av förutsättningarna för ett rikt och varierat kulturliv i kommunen från generation till generation, säger Pär Röckner, Fritids- och kulturchef, som kommer att ansvara för kulturskolan.

Kulturskolans utbildning ska främja kreativitet, idérikedom och öppenhet mot olika kulturgrenar och arbetsformer, och ska prioritera utbildning för barn från årskurs fyra till och med gymnasiet.

– Det här är en fråga vi har jobbat mycket med. Vi tror att det är viktigt för våra ungdomar, och för kommunens attraktivitet och framtida utveckling av kommunen, säger kommunalrådet Kjell Öjeryd. 

Senast uppdaterad den 25 november 2019