Till innehåll

Kulturstipendium 2022

Dags att nominera till årets kulturstipendium!

Kultur- och fritidsenheten vill uppmuntra till konstnärligt arbete inom områden som musik, dans, film, slöjd, litteratur, berättande, design och andra likvärdiga områden genom att årligen dela ut Årets Kulturstipendium.

Varje år kan allmänheten skicka in namn och nominering av en kommuninvånare som utmärkt sig inom ovan angivna områden. Nomineringarna skickas till kommun@sorsele.se alternativt via fysisk post enligt adress på Sorsele kommuns hemsida. För att tilldelas stipendiet måste personen vara boende i Sorsele kommun. Nomineringarna ska vara inne senast sista april 2022.

Sorsele Kommun

Fritids- och kulturenheten

Senast uppdaterad den 6 april 2022