E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Kulturutövare - se hit!

Här finns en lista över residens, stipendier och projektstöd.

Airy - Artist in residence Västernorrland. Sista ansökningsdag 22 mars.
Läs mer här

Konstnärsnämnden
Assistentstipendium, ansökningsperiod: 24 april - 26 maj
Läs mer här

Kulturbryggan
Projektbidrag och strukturbidrag, ansökningsperiod: 2 mars - 23 mars.
Läs mer här

Nordisk Kulturkontakt
Mobilitetsstöd
Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Stödet kan sökas av professionella konstnärer och kulturarbetare (såsom kuratorer, producenter, skönlitterära översättare, kulturredaktörer eller forskare) inom alla kultur- och konstfält. Ansöknings­tider: 3 jan – 4 feb, 3 mars – 3 april.
Läs mer här

Open call: Saari residence 2021, Finland. Sista ansökningsdag 31 mars.
Läs mer här

Härke Konstnärsstipendium
Stipendiet består av 30 000 kronor och en månads fri vistelse på Härke Konstcentrum på Frösön samt utställningstid på Ahlbergshallen. Sista ansökningsdag 31 mars.
Läs mer här

Grafikstipendium
Örnsköldsvik Kollektiva Konstnärsverkstad och Örnsköldsviks Kommun utlyser årligen ett grafikstipendium för konstnärer bosatta i Sverige.
Stipendiet innebär en månads fri tillgång till grafikverkstad, bostad, medlemskap i ÖKKV och utställningsperiod på Galleri Lokomotiv samt ett kontantbelopp på 15 000 kronor från Örnsköldsviks kommun.
Sista ansökningsdag 30 april.
Läs mer här

OPENART 
Open Call: Verksamma konstnärer kan ansöka med en idé på ett verk att genomföra genom OPENART eller med ett existerande verk för inlån. Du kan ansöka med totalt 2 idéer/existerande verk. Sista ansökningsdag 30 mars.
Läs mer här

Senast uppdaterad den 5 mars 2020

Kultur och fritid

Fritids- och kulturchef
Pär Röckner
Telefon: 0952 - 143 29
par.rockner@sorsele.se

Simhall och idrottshall
Telefon: 0952 - 142 38
simhallen@sorsele.se

Bibliotek
Telefon: 0952 - 142 30
bibliotek@sorsele.se

Kulturskolesamordnare
Erik Qvist
Telefon: 0952 - 143 20
erik.qvist@sorsele.se

Fritidsledare
Emil Jonsson
Tel: 070 - 621 73 21
emil.jonsson@sorsele.se

Handläggare
Josephine Gabrielsson
Telefon: 0952 - 140 95
josephine.gabrielsson@sorsele.se

Fiskesamordnare
Therese Lundin
Mobil: 073 - 806 76 06
therese.lundin@sorsele.se