Lyssna

Kungörelse om utställning - Ammarnäs och Blattnicksele

Kungörelse om utställning fördjupade översiktsplaner för Ammarnäs och Blattnicksele.

Utställningsperioden kommer att pågå den 11/3 – 3/5 och under tiden finns planförslaget tillgängligt på kommunens hemsida www.sorsele.se samt på Ammarnäs Livs och Ica nära i Blattnicksele.


Synpunkter på förslaget skickas senast den 3/5 via mail eller brev till:
- kommun@sorsele.se
- Sorsele kommun, 924 81 Sorsele
Märk med ”FÖP Ammarnäs/Blattnicksele”.

Senast uppdaterad den 25 februari 2019