Lyssna

Kungörelse om utställning - Gargnäs och Sorsele

Här kan du läsa utställningshandlingarna för Gargnäs och Sorsele!

Utställningsperioden kommer att pågå den 6/9 – 1/11 och under tiden finns planförslaget tillgängligt på kommunens hemsida www.sorsele.se samt på Gargnäs bibliotek, Sorsele bibliotek och Sorsele kommunhus.

 

Här kan du läsa utställningshandlingarna: https://www.sorsele.se/bygg-bo-och-miljoe/foerdjupad-oeversiktsplan-foep/utstaellning-foerdjupade-oeversiktsplaner-gargnaes-och-sorsele/


Synpunkter på förslaget skickas senast den 1/11 via mail eller brev till:
kommun@sorsele.se
Sorsele kommun, 924 81 Sorsele
Märk med ”FÖP Gargnäs/Sorsele”.

Senast uppdaterad den 9 september 2019