E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Kurser för matproducenter

Ett stort antal kurser riktade för matproducenter som genomförs under våren 2019 t o m hösten 2020.

Projektet Lapland a Culinary Region erbjuder ett stort antal kurser inom flera områden, från och med våren 2019 till och med hösten 2020. Kurserna riktar sig till matproducenter och är framtagna utifrån den behovsinventering som gjordes våren 2018. De är avgiftsfria för aktiva inom området men förutsätter en föranmälan. De kan komma att platsbegränsas där lokaltillgången är begränsad. I mån av plats kan också de som planerar att starta verksamhet komma i fråga. Mer om kurserna kan du se på www.laplandculinary.com. Du kan också besöka Studieförbundet Vuxenskolan eller näringslivsenheten i Din kommun för mer information.

Senast uppdaterad den 25 november 2019