E-tjänster Lyssna

Lyckad avslutning för jobbspårs-studenter

 

Deltagarna i SIKT-projektets jobbspår Prova på i vården har haft avslutning. Jobbspåret har pågått i nio veckor och innehållit vårdteori, praktik och yrkessvenska. Utbildningen har både varit arbetsplatsförlagd och getts via fjärrundervisning i Sorsele och Storumans kommun. Med jobbspår menas ett sätt att kombinera branschspecifik språkutbildning med en kortare yrkesutbildning och praktik. 

Studenterna har fått lära sig om det naturliga åldrandet, etik och bemötande, demens, anatomi, kommunikation, dokumentation, lagar, kost och nutrition, socialpedagogik, sjukdomar, förflyttningsteknik och livets slut.

- Det har varit väldigt roligt och utmanande att planera och genomföra detta jobbspår denna termin. Vi har haft turen att ha två lysande lärare som gjort ett utmärkt jobb med vår elevgrupp samt fantastiska praktikplatser och handledare ute i omsorgen, säger Anette Edvardsson som är lokal projektledare för SIKT.

SIKT-projektet riktar sig mot nyanlända och utrikesfödda, och syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i fem inlandskommuner varav Sorsele är en av dem. 

 

- Vi har fått bra feedback från deltagarna och praktikplatserna och vi ser fram emot att fortsätta satsa på grundläggande jobbspår som ökar möjligheterna för deltagarna att fortsätta vidare studier och komma in på arbetsmarknaden, säger Anette Edvardsson. 

Senast uppdaterad den 25 november 2019