Lyssna

Matsedel, mjölk och matsvinn - information från kommunens kostenhet

Kostenheten har gjort förändringar inför 2019, bland annat med förändrad matsedel och mjölkservering.

Som ni kanske redan hört har kostenheten gjort en del förändringar inför 2019. En ny matsedel har införts till skolan och äldreomsorgen inom hela kommunen. Matsedeln rullar nu på nio veckor, mot tidigare sex, för att få en bredare variation, och för att vi vill testa nya maträtter. Vad gäller skollunchen i Sorsele serveras det varje dag minst två olika maträtter, varav den ena alltid är vegetarisk. Matsedlarna finns att hämta som PDF på hemsidan under respektive verksamhet.

 Ytterligare en förändring är att lättmjölk serveras till frukost och mellanmål, inte bara till lunch. Det är i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer för barn i skola och förskola. Ni kan läsa mer om detta på Livsmedelsverkets hemsida.

För de som äter skollunch i matsalen på Solhem har vi även bytt ut den gamla komposthinken mot en mindre i förhoppning om ett minskat matsvinn. Den står på samma ställe som tidigare, men har en annan konstruktion.

 Har ni frågor är ni välkomna att kontakta kostchef Ewa Stokka, telefon 0952-141 78.

Senast uppdaterad den 11 januari 2019