Lyssna
Kampanjbild från SCB med texten: Är du utvald?

Medborgarundersökningen 2020

Om du tillhör en av de slumpvis utvalda som får delta i Medborgarundersökningen 2020 kommer du snart få hem en enkät i brevlådan. Det är viktigt att du deltar i undersökningen, eftersom resultatet ger värdefull information om vad du som invånare tycker.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB) och kartlägger vad ni invånare tycker om kommunen som en plats att bo och leva på. Den visar även hur kommunens service upplevs liksom möjligheten till inflytande i kommunala beslut. Årets undersökning ser också på hur innevånarna upplever att coronapandemin hanteras.

Ju fler som svarar desto bättre

Beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare ju fler personer som svarar. Statistiken från undersökningen är ett viktigt underlag i kommunens arbete.

Så går det till

Från och med i början av september skickar SCB ut enkäten till utvalda medborgare. Urvalet görs slumpmässigt, bland alla invånare som är 18–84 år, och utförs av SCB. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsmöjligheter, bostäder och trygghet. I år ställs dessutom några frågor om coronapandemin. Du kan svara både elektroniskt eller i pappersformat.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november och resultaten presenteras i december.

Mer information om medborgarundersökningen:

Medborgarundersökningen - scb.se

Oavsett om du har valts ut till medborgarundersökningen eller inte, kan du alltid lämna förslag eller synpunkter direkt till oss via kommunens hemsida. Du kan även göra felanmälan om något inte uppfyller sin funktion, är trasigt eller kräver akut uppehåll på grund av skador, exempelvis en trasig lampa eller skadegörelse.

Bakgrund

I år deltar 100 kommuner och totalt kommer 118 800 personer i hela Sverige få frågan om de vill delta i undersökningen. I Sorsele kommun genomfördes undersökningen sist 2017. Resultaten av denna kan du ta del av på hemsidan

Senast uppdaterad den 6 november 2020

Aktuellt