Lyssna

Middagsservering på Solhem

Att middagsserveringen på Solhem skulle plockas bort väckte uppmärksamhet tidigare under hösten. I samverkan mellan hyresgästerna, kommunchef Christer Normark och kostchef Ewa Stokka har man hittat en lösning.

Bakgrund

Hyresgästerna av seniorlägenheter på Solhem har under lång tid haft möjlighet att köpa middag och äta tillsammans i matsalen utan att ett biståndsbeslut för måltider behövts. Dessa middagar har kostat kommunen 280 kronor per portion, med anledning av att serveringen måste bemannas under kvällstid. Kostnaden har bedömts för hög och därför har beslutet att upphöra med middagsserveringen tagits.

Det är ett tiotal personer som berörs av förändringarna, varav samtliga har ett reguljärt lägenhetsboende, dock ett som riktar sig till personer över 65 år – ett så kallat seniorboende. Personer som har biståndsbeslut, alltså som omfattas av hemtjänst eller som bor i särskilt boende, är inte berörda.

Dialog

Under en dialog mellan kommunchef och hyresgästerna diskuterades olika önskemål och alternativ för middagsserveringen på Solhem. Eftersom det i första hand är gemensamhetsytor för att kunna äta gemensam middag som har efterfrågats, nyttjar de boende gärna samlingssalen på Solhem som upplevs mera trivsam och med bättre stolar än i skolans matbespisning.

Kommunchef har därför åtagit sig att ordna dit en diskmaskin och ett antal mikrovågsugnar så att det finns möjlighet att värma upp maten och äta sin middag i gemenskap. Kökspersonalen tillser att de som har rätt till bistånd och lägger en beställning på middag får denna utställd i värmeskåp för avhämtning i köket. Maten plastas in då köket har miljö- och smittorisk att ta hänsyn till.

Christer Normark kommer att bjuda in till nytt möte med de boende, för att stämma av hur de upplever sitt gemensamhetsnyttjande av samlingssalen.

Senast uppdaterad den 16 november 2020

Aktuellt