E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Näringslivssatsningar syns i rankning

Sorsele kommun har klättrat ytterligare i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet hos kommunerna i Sverige – och har gett mest i stöd per capita till näringslivet i Sverige. – Vi ger mycket stöd, så är det. Företagen är viktiga, säger Kjell Öjeryd, som dock pekar ut ett par felkällor i statistiken.

Mats Andersson, nytillträdd regionchef för Svenskt näringsliv i Västerbotten, var på plats i Sorsele för att presentera resultatet från rakningen av företagsklimatet 2019. Totalt har Sorsele klättrat från plats 267 år 2000 till plats 23. Sorsele har därmed bäst företagsklimat i Västerbottens län och ligger högst av alla Norrlandskommuner.

– Det är imponerande att man har lyckats lyfta ett redan bra resultat så här mycket, kommenterade Mats Andersson det att Sorsele förbättrat sin position tre platser, från plats 26 förra året.

Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet är i huvudsak en attitydundersökning. Två tredjedelar av rankningen tar i beräkningen de svar lokala företag ger på hur de bedömer exempelvis tjänstepersonernas attityder gentemot företagande, konkurrens från kommunen, kommunpolitikernas attityder till företagande, medias attityder till företagande och tillgång till kompetens, för att nämna några faktorer. En tredjedel av rankningen viktas mot statistiska faktorer såsom nyföretagsamhet, entreprenader, andel i arbete och kommunalskatt.

– Efter förra årets rankning, där vi låg lågt på skolans attityder gentemot företagande, började vi jobba mot skolan omgående, säger kommunchef Charlotta Tarras-Wahlberg. Skolans attityder gentemot företagande är också den del i enkäten som förbättrats mest sedan förra året.  Läs mer: Ung företagsamhet satsar på Sorsele.

 

Högt stöd till företagande

Nyhetsbyrån Siren har tittat på hur mycket kommunerna lägger på näringslivsfrämjande åtgärder 2018. Sorsele rapporterades ligga högst i landet med den högsta nettokostnaden – 1200 kronor per invånare, långt mycket mer än de övriga inlandskommunerna i Västerbottens län.

Det låter väl högt, anser såväl näringslivsutvecklare Erika Hjukström som kommunstyrelsens ordförande Kjell Öjeryd.

– Det finns en del poster som antagligen inte borde synas i statistiken, till exempel kostnader för centraltvätt och bidrag till samlingslokaler, säger näringslivsutvecklare Erika Hjukström.

Öjeryd lyfter medfinansieringen av projekt som en anledning till de höga siffrorna.

– Vi är till exempel med i ett besöksnäringsprojekt, Business Capacity Development in Swedish Lapland, som enda kommun i Västerbottens län förutom Skellefteå. Den kostnaden är inte obetydlig, och det är en anledning till att vi ligger högre än andra kommuner i Västerbotten, säger Kjell Öjeryd.

Öjeryd berättar också att det gjorts misstag i ett tidigare näringslivsprojekt som har inneburit att en stor kostnad belastades först 2018, istället för 2015–2017.

– Dock är det hur som helst så att vi ger mycket stöd till näringslivet, så är det absolut, och det avspeglar sig förstås i rankningen av företagsklimat, säger Kjell Öjeryd.

– Företagarna är viktiga för små kommuner som Sorsele. En anställd här motsvarar 50 personer på en plats som Umeå. Rankningen är ett betyg för hur vi sköter oss. Vi kan känna oss stolta, men vi har mer att göra, säger han.

Erika Hjukström jobbar kontinuerligt med näringslivsfrågorna i Sorsele kommun och framför allt med de 1.76 miljoner som kommunen får i riktat statsstöd årligen för att jobba med frågan, som också finansierar hennes tjänst som näringslivsutvecklare.

– Vi jobbar med olika åtgärder utifrån önskemålen som våra företag uttrycker, allt ifrån informationsinsatser till företagsstöd. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för att våra företag ska kunna utvecklas, det uttrycker de också i sina enkätsvar hos Svenskt näringsliv. Vi försöker bland annat göra det vi kan genom att marknadsföra Sorsele som den fantastiska plats det är att leva och bo på, avslutar Hjukström.

Bild: Kommunchef Charlotta Tarras-Wahlberg och kommunfullmäktiges ordförande Maria Broberg tar emot diplom för bästa företagsklimatet i Västerbottens län 2018. 

Senast uppdaterad den 25 november 2019