Till innehåll

Nominera till Leader Lapplands styrelse

Leader Lappland 2030 är det nya namnet på leaderområdet Lappland, som ska bedriva utvecklingsarbete under EU-programperioden 2023-2027. Du har nu möjlighet att nominera till föreningens styrelse, LAG-styrelsen, som kommer ha det övergripande ansvaret att genomföra Leader Lappland 2030s lokala utvecklingsstrategi.

LAG-styrelsen fattar beslut om de utvecklingsinsatser som ska genomföras i området. LAG-styrelsen ansvarar även för organisationen och arbetet med landsbygdsutvecklingen inom den strategi som Leader Lappland har.

Styrelsen ansvarar även för att sprida information om leadermetoden, arbeta i som nätverk för förståelse och förankring av metoden, ha ett tydligt landsbygdsperspektiv samt ha ett stort intresse för landsbygdsutveckling.

Inför uppstart av leaderområdet kommer samtliga styrelseledamöter i föreningen att utbildas i leadermetoden, den lokala utvecklingsstrategin samt de regelverk som i övrigt styr verksamheten.

Du kan nominera till föreningens styrelse här

Senast uppdaterad den 21 februari 2023