Lyssna

Ny Företagsakut för företagare i länet!

Företagarna Västerbotten har startat en regional Företagsakut för företagare i länet!

Det nya coronaviruset påverkar alla delar av samhället. Inte minst näringslivet. Företagsakuten är till för företag i som är i behov av information och rådgivning när det gäller till exempel ekonomiska frågor eller vilka stöd och åtgärder som finns tillgängliga nationellt. Företagsakuten drivs av Företagarna Västerbotten och finansieras av Region Västerbotten tillsammans med kommuner i länet.

- Här i Västerbotten handlar det inte minst om att fortsätta samarbeta och arbeta för att planerade investeringar blir av och om möjligt skyndas på. Vi behöver också se till att offentliga projektmedel går till att utveckla befintliga företag och stärka deras konkurrenskraft. Vi ska fortsätta arbeta för ett hållbart samhälle där företag ges möjlighet att växa, fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag säger Jonas Nordin Regionchef på Företagarna Västerbotten.

Rådgivningen är kostnadsfri och öppen för alla!

Så här går det till:

  • Den drabbade mailar till umea@foretagarna.se och får ett svar med vidare instruktioner. Där framgår även att alla ärenden behandlas med sekretess och diskretion.

  • Ett uppstartsmöte hålls för att utreda vilken typ av hjälp som är aktuell och av vilken rådgivare/expert.

  • Företagaren och rådgivaren arbetar tillsammans 4-5h och tar fram en åtgärdsplan.

  • Om ytterligare tid behövs är det möjligt att arbeta vidare ca.5h.

  • Uppföljning genomförs med alla företagare.

 

Mer information om olika stöd för dig som påverkats av covid-19 finner du HÄR

 

Senast uppdaterad den 6 november 2020

Näringsliv och arbete

Näringslivsutvecklare
Tf. Kultur- och fritidschef
Erika Hjukström
Telefon: 072 - 239 86 53
erika.hjukstrom@sorsele.se 
Jobbar bland annat med NiMR

Affärsutveckling/Projekmedarbetare BCD
Therese Lundin
therese.lundin@sorsele.se 

Affärsutveckling/Projektmedarbetare NiMR
Kristina Axelsson
Telefon: 0952-142 19
kristina.axelsson@sorsele.se

Sorsele Lärcentrum
Hanna Holmberg
Telefon: 0952-142 23
hanna.holmberg@sorsele.se
Ansvarig eftergymnasial utbildning och kompetensutveckling

Inflyttarsamordnare
Jenny Ottosson
Telefon:0952-143 01
jenny.ottosson@sorsele.se

Kommunutvecklare
Anton Johansson
Telefon: 0952-141 20
anton.johansson@sorsele.se 

Kommunikatör
Maria Broberg
Telefon:0952-140 38
maria.broberg@sorsele.se 

Kommunchef
Christer Normark
Telefon: 0952-140 21
christer.normark@sorsele.se