Lyssna

Ny samlingslokal på Solhem

Förtydligande av information kring nya samlingslokalen på Solhem! Lokalen och dess aktiviteter är främst avsedda för kommunens seniorer.

Den gamla "terapilokalen" för kommunens seniorer har nu ersatts av den nya samlingslokalen på andra våningen på Solhem!

Flera trevliga aktiviteter för har redan dragit igång och mer planeras, bland annat underhållning samt föreläsningar.Några exempel på aktiviteter är bland annat att måndagar är bokad för De synskadades förening. Tisdagar anordnas terapi av Anhörig och Demensföreningen. Onsdagar är det sittgympa med ABF och Vuxenskolan håller i bingo vissa torsdagar.

De boende på Seniorbo har även möjlighet att nyttja lokalen för privata angelägenheter såsom kalas och dylikt!

För de som har frågor om aktiviteterna eller som önskar delta, vänd er till den arrangör som håller i aktiviteten!

Senast uppdaterad den 25 november 2019