Lyssna

Nya e-tjänster gällande dispens från avfallsförskriften

Från och med måndag den 1 juni så kan du söka dispens från den nya avfallsföreskriften digitalt via kommunens e-tjänster.

  • Anmälan om kompostering
  • Eget omhändertagande av latrin/urin
  • Utsträckt hämtningsintervall för slam
  • Ansökan om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall
  • Befrielse från att lämna hushållsavfall
  • Dispens från grundavgift
Senast uppdaterad den 1 juni 2020