Till innehåll

Nya platser för insamling av förpackningar från och med 1 januari 2024

En ny förordning innebär att kommunerna tar över insamlingen av förpackningar från och med den 1 januari 2024. Det byggs därför nya behållare, som kommer att ersätta FTI:s containrar, på flera olika platser i kommunen. Det kommer att bli lättare för dig att lämna ditt förpackningsavfall.

På vissa platser ser det ut som om det finns parallella system. FTI har kvar sitt insamlingsansvar året ut och du ska därför använda de gamla containrarna fram till årsskiftet. Innan dess finns inte möjligheten att tömma de nya behållarna. 

Insamlingsplatserna ska vara lättillgängliga och kommunen kommer därför att ha fler återvinningsstationer än FTI haft.

Denna insamlingsteknik medger också att fritidshusägare kommer att kunna välja mellan att slänga sitt mat- och restavfall i en lättillgänglig insamlingsplats, eller att ha ett eget sopkärl.

Varför?

Det är en ny förordning som innebär att kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar, och det är av denna anledning våra avfallsföreskrifter måste revideras. De nya bestämmelserna ska göra det enklare för hushåll att sortera sitt förpackningsavfall. Vi hoppas också att det ska bli renare och snyggare kring förpackningsinsamlingen.

Kommer sophanteringen att bli dyrare?

Kommunerna har bara det praktiska ansvaret för förpackningsinsamlingen. Det ekonomiska ansvaret för insamlingen ligger fortfarande på producenterna och ska inte påverka det du betalar för din avfallshantering.

Här finns de nya insamlingsplatserna

Ammarnäs

 • Uppfarten till Ammarnäs skola (även mat- och restavfall)
 • Reningsverket Ammarnäs

Sorsele

 • Busstationen
 • Bilprovningen
 • Sorselegården (även mat- och restavfall)
 • Vattenverket (även mat- och restavfall)

Blattnicksele

 • Reningsverket Blattnicksele (även mat- och restavfall)
 • Vattenverket Blattnicksele

Gargnäs

 • Gargnäs ÅVC

Övriga platser

 • Grannäs (även mat- och restavfall)
 • Åbackabron Juktådalen (även mat- och restavfall)
 • Olsbäcken (även mat- och restavfall)
 • Heden (även mat- och restavfall)
 • Gränsgård (även mat- och restavfall)
 • Råstrand (även mat- och restavfall)
 • Sandsjön (även mat- och restavfall)

Läs mer på sidan www.sorsele.se/forpackningar

Senast uppdaterad den 28 november 2023