Till innehåll

Nya restriktioner inom äldreomsorgen

En medarbetare inom äldreomsorgen har konstaterats smittad med covid-19. Brukare och övrig personal provtas och smittspårning pågår.

Sorsele kommun tycks även ha ha samma utveckling som i övriga landet med ökande smittspridning och pågående samhällsspridning.

Sorsele kommun har kontinuerlig kontakt med Region Västerbotten om de åtgärder som måste vidtas för att förhindra fortsatt spridning och säkra att äldreomsorgen fungerar. Ett flertal åtgärder har därför införts i dialog med Vårdhygien, för SÄBO, korttidsboende och hemtjänst.

Vi undanber oss starkt från besök hos vårdtagare och brukare under en tid framöver för att undvika fortsatt smittspridning.

Med hänsyn till sekretess lämnas inga personliga uppgifter.

Senast uppdaterad den 5 januari 2022