E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Nyanlända flyttar – för att gå gymnasiet

Endast en fjärdedel av de nysvenskar som kom till Sorsele under flyktingkrisen 2015 har stannat, medan det i grannkommunen Storuman rör sig om närmare tre fjärdedelar. I en nyligen publicerad artikel förklaras skillnaden bero på grannkommunens låga arbetslöshet och insatser mot målgruppen. Den förklaringen blir dock missvisande, säger Sorsele kommuns IFO-chef Sara Johansson.

– Den enskilt största anledningen till att de nyanlända som kom 2015 inte har stannat kvar i Sorsele är att vi inte har ett gymnasium. Det har extra stor betydelse för de ungdomar som har fått uppehållstillstånd via gymnasielagen, de måste ju gå gymnasiet, förklarar Sara Johansson.

– Vi har ungdomar som verkligen vill bo här men som måste flytta för att de ska få sin utbildning, och det stöttar vi förstås, fortsätter hon.

 

Insatser för kompetensförsörjning

Arbetslösheten i Sorsele hör till den lägsta i landet och kompetensförsörjningen tillhör en av kommunens stora utmaningar såväl inom de egna verksamheterna som för näringslivet.

– Vi har fantastiskt duktiga personer i organisationen som jobbar med de här frågorna, tätt ihop med näringslivet, berättar näringslivsutvecklare Erika Hjukström.

Erika Hjukström nämner Lärcentrum, som bland annat jobbar med uppdragsutbildningar för att möta kommunens och näringslivets kompetensbehov. Ett annat gott exempel som både Erika Hjukström och Sara Johansson lyfter är projektet SIKT och dess lokala samordnare Anette Edvardsson. SIKT riktar sig mot nyanlända och utrikesfödda, och syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i ett antal inlandskommuner.

En av insatserna som har getts via SIKT är jobbspåret Prova på i vården som gick under våren och som var såväl arbetsplatsförlagd och som gavs via fjärrundervisning i Sorsele och Storumans kommuner. Fler sådana utbildningar är på gång.

Läs mer: https://www.sorsele.se/nyheter/lyckad-avslutning-foer-jobbspaars-studenter/

– De här ungdomarna måste ju utbilda sig. En del av dem går också vuxenutbildningar som ges på andra orter för att de är för gamla för att gå gymnasiet. Det är klart att det finns nyanlända som väljer att flytta för att de vill bo på ett större ställe, och för att de inte trivs här också, men det är en minoritet, avslutar Sara Johansson.   

Senast uppdaterad den 25 november 2019