Till innehåll

Nytt avsnitt i Sorselepodden

Nästa avsnitt av Sorselepodden är här. Den här gången djupdyker vi i 2020 års medborgarundersökning tillsammans med verksamhetsutvecklare Anton Johansson. Podden går att lyssna till och läsa i transkriberat format.

Lyssna här:

Här kan du ta del av rapporten från Medborgarundersökningen

Läs här:

Maria: Hej och välkommen till Sorselepodden som är lite försenad får man väl säga, jag har behövt anpassningar av min arbetsplats för att kunna jobba med klippning av ljud men det har vi på plats nu – så nu kör vi! Idag ska vi prata om den så kallade medborgarundersökningen Som skickades ut under hösten, vad den visade och hur resultatet ska användas. Därför har jag med mig Anton Johansson som är verksamhetsutvecklare i Sorsele kommun. Välkommen!

Anton: Tack så mycket!

Maria: Verksamhetsutvecklare, vad innebär det?

Anton: Det innebär att jag bland annat att titta på medborgarundersökningen, analyserar resultaten, tittar genom organisationen och försöker se förbättringsmöjligheter och lyfta dem.

Maria: Du jobbar bland annat med heltidsresan Innan äldreomsorgen.  Kan du bara kort berätta om vad det är för någonting?

Anton: Det är ett arbete för att utveckla äldreomsorgen, ett utvecklingsarbete som behöver bygga på medarbetarna. Det är ett samarbete mellan SKR och Kommunal och Sorsele kommun som arbetsgivare och innebär att vi måste komma överens. Målet är att deltidsarbetande ska erbjudas heltidstjänst. Då behöver man ta reda på saker som om anledningen till att man inte jobbar heltid är att man inte orkar, eller om det beror på något annat.

Maria: Medborgarundersökningen är en enkät som skickas ut från SCB för de kommuner som väljer att gå in i den. Man betalar en summa för att den ska genomföras. I Sorsele har 800 slumpvist utvalda fått enkäten, både män och kvinnor, i olika åldrar. Undersökningen ställer frågor kring bland annat trivsel, mängden inflytande, hur man ser på politiker och gång- och cykelbanor och mycket annat.

Anton: Ja, sådant som man ser Inom kommunens verksamheter.

Maria: Vad tycker då Sorseles medborgare?

Anton: Det var väldigt många som svarade på enkäten och det är roligt att så många tog sig tid att svara. Den visade inte stora förändringar jämfört med 2018, men några förändringar, som vi behöver arbeta vidare med.  Tryggheten är en sådan fråga som vi ligger bra till med. Men där vi ligger i Sverigetoppen är faktiskt dricksvattenkvaliteten.

Svarsfrekvensen låg på strax under 50 % och det är bra, det är en hög svarsfrekvens. Jag tror – men det är en gissning – att vi har medborgare som bryr sig om samhället vi lever i. Man vill ha det bra.

Vi sticker också ut när det gäller idrottsanläggningar, på ett negativt sätt. Det rör inte antalet anläggningar utan skötseln. Det kan handla om allt ifrån städning av idrottshallen eller simhallen till ifall det är barkat på elljusspåret eller inte, eller att det är sliten utrustning. Att säga exakt vad som är fel är svårt, för att kunna jobba vidare med det måste vi gå vidare med att försöka ta reda på vad problemet är.

Till exempel kan man skapa en fokusgrupp som är med och svarar på frågor oftare än själva medborgarundersökningen, som vi har gjort var tredje år. Eller hålla i medborgardialogen. En del kommuner jobbar med medborgarbudget där man avsätter en viss summa som de får bestämma vad den ska gå till.

Maria: Hur ser Sorseles medborgare på sin möjlighet till inflytande?

Det skulle kunna vara bättre, och det kan man skicka vidare till politiken. Man kanske kan se över sättet man gör medborgarförslag, till exempel kanske det borde vara möjligt att lämna in e-förslag via internet. En del kommuner vill att förslagen ska vara förankrade, så att det ska finnas ett visst antal röster för att gå vidare med frågan. Man bör vara villig att pröva olika metoder.

Maria: En del av ditt uppdrag är att se över hur man tar tillvara resultaten i en medborgarundersökning, för vi har ju inte varit jätteduktiga på det.

Anton: Ja, jag ser över hur man kan jobba med medborgarundersökningen framöver och att det ska bli lättare för tjänstepersoner att förstå hur man jobbar vidare med resultaten och hur man ska tänka i kontakten med medborgare.

Kommunikationer är också ett område som är prioriterat i medborgarundersökningen. Det kan vara allt ifrån dagspendling med buss till att vägarna är dåliga. Enkäten är väldigt översiktlig, den går inte in på djupet. Vi måste ta reda på hur det ligger till. En sådan typ av medborgardialog har varit hur vi jobbade med multihallen där vi gick ut med en enkät.

Maria: Kan du berätta lite mer om det?

70 % av de som svarade var positiva. Sen går det alltid att kritisera att det var få som svarade, men å andra sidan var det mycket synpunkter – folk skrev vad de tycker och tänker. Till exempel att det här hade behövts för trettio år sedan, inte idag.

Senast uppdaterad den 29 september 2021