Eldningsförbud från och med den 31/7

Från och med den 31 juli råder eldningsförbud i Sorsele kommun. Det innebär bland annat att det endast är tillåtet att använda gasol, sprit, grillkol eller briketter i grillar med minst femtio centimeter långa ben eller på obrännbart underlag, oavsett på egen tomt eller i naturen. Läs mer om innehållet i eldningsförbudet genom att klicka på rubriken.

// There is a ban on lighting fires in Sorsele municipality due to the high risk of wildfires in the area. The decision is valid from July 31st 2018 until further notice. The use of portable stoves and barbecues with 50 cm long legs is allowed when standing on non-combustible ground, and used with gas, methylated alcohol or charcoal. Observe that the use of fire wood is not permitted. //

Enligt det lokala eldningsförbudet gäller att:

Följande är tillåtet:

1. Eldning utomhus för matlagning och liknande får ske i utegrillar om dessa står på obrännbart underlag eller har minst 50 cm höga ben.
2. Uppvärmning av badtunnor får ske om godkända bränslen används.
3. Campingkök typ Trangia får användas om dessa står på obrännbart underlag.
4. Eldplatser som i förväg iordningsställts med cementring får också användas.
5. Som bränsle vid all typ av eldning utomhus får endast gasol, sprit,
grillkol/briketter användas.

 Följande är inte tillåtet:

1. Vid eldning utomhus får inte ris, ved eller pellets användas då dessa bränslen ofta avger gnistor som kan flyga långt.
2. Inte heller andra brännbara vätskor än sprit får användas.
3. Eldning av ris, fjolårsgräs och liknande får inte förekomma.
4. Matlagning i eldgropar, rökar, vanliga lägereldar, nyingeldar och liknande får inte förekomma.

Ovanstående villkor gäller både vid eldning på egen tomt eller ute i naturen. Trots att det regnat de senaste dagarna har mycket av regnvattnet gått rakt ner i grundvattnet. Det finns även markområden som skuggats av trädens lövverk och därför inte genomfuktats tillräckligt. Stor försiktighet är därför nödvändig.

Det är alltid den person som hållit i tändstickan som kommer att hållas ansvarig om en eld sprider sig utom kontroll.

Beslutet är fattat med stöd av FSO 2 kap, § 7.

Senast uppdaterad den 3 augusti 2018