Till innehåll

Nytt system för felanmälan för hushållens sophämtning

För boende i Sorsele, Malå och Norsjö kommuner införs ett felhanteringssystem för felanmälan och hantering av ärenden för hushållens sophämtning. Det innebär att du som kund ska använda dig av felhanteringssystemet för att anmäla om din sophämtning har uteblivit, om din tunna är trasig, eller andra fel kopplade till sophämtningen.

Du som gör en felanmälan och anger e-post eller mobiltelefonnummer kommer att få automatiska uppdateringar om vad som sker i ärendet.

Systemet införs gemensamt inom ramarna för Trepartens renhållningsnämnd och det samarbete som finns mellan Sorsele, Malå och Norsjö kommun vad gäller hämtning av hushållsavfall. Ambitionen är att förenkla för dig som kund, och förbättra återkopplingen på ditt ärende.

Felanmälan går till och hanteras i huvudsak av verksamhetsansvarig för Treparten Amanda Rask. 

Felanmälan sopbilen i Norsjö/Malå/Sorsele (infracontrol.com)

Senast uppdaterad den 16 maj 2023