Lyssna

Ombyggnad av värmesystemet i Gargnäs gamla skola

På grund av mycket ogynnsamma elpriser, i kombination med ett uppvärmningssystem som är otidsenligt och ogynnsamt, kommer kommunfullmäktige den 30 september att behandla ett ärende om ombyggnation för värmesystemet för skolbyggnaderna i Gargnäs som fortfarande används under veckorna.

I dagsläget ligger värmesystemet i en huskropp som i övrigt är oanvänd, och är i befintligt skick även otidsenligt och ogynnsamt. Förutsatt att beslut om ombyggnationen tas, innebär detta att denna huskropp – det vill säga stenskolan – kommer att kallställas och låsas. Detta är en led i kommunens arbete med att effektivisera energiåtgången.

 

Ombyggnationen innebär att värmepannor istället kommer att sättas in i respektive byggnad där det bedrivs verksamhet i dagsläget, och att nuvarande system stängs av så att den oanvända huskroppen kallställs. Ombyggnaden kommer att innebära att uppvärmningskostnaderna minskar och att uppvärmningen av de byggnader som används blir säkrare och jämnare. Åtgärden innebär också att man förbereder för att installera framtida bergvärme.

Senast uppdaterad den 6 november 2020

Aktuellt