Lyssna
Person i rullstol med en underssköterskas hand på axeln.

Omorganisering av äldreboende

På grund av det stora ekonomiska underskottet i verksamheten har socialtjänsten utrett möjligheten att lägga ner åtta boendeplatser i särskilt boende samt ny boendeform i kommunen. Förslaget har antagits i kommunstyrelsen, men har också orsakat funderingar och oro bland anställda, anhöriga och kommunmedlemmar.

I dagsläget har kommunen endast en boendeform inom äldreomsorgen: särskilt boende, även kallad SÄBO. Vi har totalt femtio platser särskilt boende i kommunen varav två avdelningar har inriktning mot dementa, Utsikten och Åbacken.

I särskild boendeform utformas hjälpen personligt och utförs av personal på boendena. Särskilda boendeformer är biståndsbedömda, vilket innebär att den ansökandes hjälpbehov prövas innan denne placeras på boende. För att få plats på särskilt boende krävs bland annat att behovet av tillsyn, omsorg och vård inte kan tillgodoses i den egna bostaden med hjälp av hemtjänst. Särskilt boende kräver mycket personalresurser.

 

Överskott av platser i särskild boendeform

Det har länge funnits vakanser i de särskilda boendeformerna. Det innebär att det finns fler platser än vad behovet av dem motsvarar. Det förslag från verksamheten som kommunstyrelsen har antagit innebär att Älvglimten stängs i sin nuvarande form samt att återinföra de två platser på Rosengården som har lagts ner tidigare. Detta innebär att det totalt sett blir åtta färre platser i särskilt boende. Det medför i praktiken att det blir färre vakanta platser – inte en växande kö.

Flytt av demensavdelning

I praktiken genomförs beslutet som en rockad. En avdelning stängs och en annan avdelning flyttar till dessa lokaler. Beslutet innebär alltså att Utsikten, det särskilda boende som har inriktning mot dementa, flyttar till Älvglimten. Beslutet genomförs över tid och det tas stor individuell hänsyn i omorganiseringen enligt den information som gått ut till anhöriga.

Ny boendeform i kommunen

När avdelningen Utsikten frigörs öppnas möjligheten till en ny form av boende i kommunen, ett så kallat trygghetsboende. Trygghetsboendet ligger någonstans mellan ett eget boende och ett särskilt boende och kommer att vara bemannat med en värdinna dagtid som ska erbjuda de boende praktiskt stöd och hjälp med sociala aktiviteter.

I dagsläget finns inget mellanting, utan du bor antingen hemma eller i egen lägenhet med hemtjänst, eller också bor du i särskilt boende. Med ett fungerande trygghetsboende kommer boende att kunna bo kvar längre än vad man kan idag i egen lägenhet. Trygghetsboendet kommer i likhet med särskilt boende att vara biståndsbedömt och insatserna är tänkta att skötas av hemtjänsten och nattpatrullen.

Det är möjligt att personer som i dagsläget är bosatta i särskilt boende är bättre lämpade att bo i trygghetsboende. Det är möjligt att personer som i dagsläget behöver mycket hemtjänst hellre kan bo i trygghetsboende. Hur utfallet av detta blir är osäkert, det är någonting som kommunstyrelsen ska utvärdera.

Seniorboende?

Omtalat har också varit planerna på att öppna upp för seniorboende på Napoleongården. Ett seniorboende är en egen lägenhet, alltså ett reguljärt lägenhetsboende, som riktar sig till personer över 65 år. Det allra högsta trycket finns på just seniorboende, med över fyrtio personer i kö. Kommunfullmäktige har antagit investeringen det innebär att bygga om Napoleongården till seniorboende.

Förhoppningen är att detta totalt sett ska innebära bättre förutsättningar för att hitta rätt boendeform åt rätt person och att kommunen därigenom ska kunna göra besparingar. Personalen är inte berörd i form av varsel av denna omorganisering.

Senast uppdaterad den 28 november 2019