Till innehåll

Personligt Ombud i Södra Lappland firar 20 år

Personligt Ombudsverksamheten (PO) i södra Lappland fyller 20år. Det var i oktober 2001 som verksamheterna i Vilhelmina och Lycksele startade. 2 personliga ombud täckte av det 7 kommuner stora området men 2005 utökades gruppen med ytterligare ett ombud som placerades i Storuman.

Verksamheten som utgör ett fristående stöd för personer med en psykisk funktionsnedsättning har varit och är viktig för många personer som fått hjälp med att förbättra sin livssituation. Verksamheten finansieras dels av ett statsbidrag riktat till kommunerna och resterande del av kommunerna själva.

Med anledning av 20 års firandet inbjöds till träff på Ruselegården i Lycksele. Med på träffen var förutom nuvarande ombud också flertalet av de ombud som tidigare jobbat i verksamheten. Även PO från andra delar av länet var med tillsammans med ett antal personer från kommunerna, psykiatrin, brukarorganisationer och länsstyrelsen. Egil Sjögren, före detta länsdelssamordnare inom socialpsykiatriskt kunskapscentrum inledde med en kort resumé över hur PO verksamheten kom till i Södra Lappland.

Nuvarande personliga ombud i Södra Lappland Annette Högberg, Pernilla Abrahamsson och Nina Wallin berättade om det dagsaktuella läget i verksamheten. Therese Runarsdotter från länsstyrelsen i Västerbotten avslutade med en framtidsspaning kring uppdraget som personligt ombud och förutsättningar för det fortsatta arbetet. 

Läs mer om Personligt Ombud i Södra Lappland på deras hemsida: Personligt Ombud Västerbotten (povasterbotten.se)

Senast uppdaterad den 13 oktober 2021